www.neskovicosiguranje.com
   
  Osiguranje motornih vozila
  Osiguranje nezgode
  Osiguranje imovine
 
 

Arhiva   

   ŠTETE
    IZVJEŠTAJI
    PROPISI
    PRITUŽBE
 

Osiguranje imovine
Vaša imovina svakodnevno je izložena brojnim rizicima kao što su požar, oluja, poplava, udar groma, grad, provalna krađa, različite havarije…

Svjesni ste da put do sticanja imovine nije bio lak. Investirali ste novac, znanje, vrijeme i zašto onda da rizikujete da navedeni ali i drugi iznenadni, nepredvidivi i od Vaše volje nezavisni događaji u samo jednom trenutku sve unište?
Kupite polisu NEŠKOVIĆ OSIGURANJA i time brigu o saniranju eventualnih šteta na Vašoj imovini prepustite nama.
U ponudi je veliki broj varijanti pokrića od osnovnih i dopunskih rizika sve zavisno od Vaših želja i mogućnosti, a posebno izdvajamo:

Osiguranje imovine od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti


slike/kuca.jpgPredmet ove vrste imovinskog osiguranja mogu biti različiti građevinski objekti (stambeni objekti, objekti industrijskih i zanatskih organizacija, objekti poljoprivrednih gazdinstva…) i druge nepokretnosti, zatim namještaj, mašine, aparati, uređaji i ostala oprema, alati, zalihe materijala, zalihe nedovršenih proizvoda, zalihe gotovih proizvoda, zalihe robe, itd.

Osnovni rizici pokriveni ovim osiguranjem su:
- požar,
- eksplozija,
- oluja,
- grad,
- udar sopstvenog motornog vozila, sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat,
-pad letjelice,
- manifestacija i demonstracija.

Pored osnovnih rizika uz minimalnu doplatu premije osiguravajuća zaštita se može proširiti i na jedan ili više dopunskih rizika:

- poplavu, bujicu i visoku vodu,
- izlivanje vode iz instalacija,
- iscurenje,
- samozapaljenje zaliha,
- udar nepoznatog vozila u osigurani građevinski objekat…

Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti


Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti pruža zaštitu od oštećenja ili uništenja do kojeg može doći uslijed nezgode u pogonu, uslijed nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili nekog drugog lica. Pod nezgodom u pogonu se podrazumijevaju svi događaji koji nastanu nepredviđeno i iznenada a u vezi su sa korišćenjem osigurane stvari.

Predmet osiguiranja mogu biti: mašine, mašinski uređaji, električni uređaji i njihovo punjenje, ukoliko je vrijednost punjenja sadržana u vrijednosti osigurane stvari, aparati i instalacije zajedno sa postoljem, ležištem i temeljem, ukoliko je njihova vrijednost sadržana u vrijednosti mašina.

Ako se posebno ugovori predmet osiguranja mogu biti i: dalekovodi, kablovski vodovi visokog napona, gasovodi, naftovodi, toplovodi, vodovodna i kanalizaciona mreža, instalacije centralnog grijanja, elektronski računari…

U slučaju štete na osiguranim stvarima nadoknađuje se vrijednost osigurane stvari ukoliko je uništena, dok se u slučaju oštećenja nadoknađuju troškovi njene popravke.

Osiguranje od provalne krađe i razbojništva

slike/lopov.jpgOsiguranjem od provalne krađe i razbojništva pruža se osiguravajuća zaštita od rizika izvršenja ili pokušaja provalne krađe ili razbojništva kao i obijesti (vandalizma) u toku izvršenja provalne krađe.

Predmet osiguranja mogu biti najraznovrsnije pokretne stvari:

zalihe (robe, materijala, sirovina, poljoprivrednih proizvoda, gotovih proizvoda i nedovršenih proizvoda),

- mašine, uređaji, instalacije,
- transportna sredstva i sredstva veze,
- inventar,
- predmeti domaćinstva,
- hartije od vrijednosti,
- arhivska građa,
- umjetnički predmeti,
- stvari od plemenitih metala…

Ukoliko dođe do uništenja ili krađe osiguranih stvari nadoknađuje se vrijednost osigurane stvari do sume osiguranja, a ukoliko je osigurana stvar samo oštećena nadoknađuju se troškovi popravke (rad i materijal).

Osiguranje stakla od loma

Predmet ove vrste imovinskog osiguranja mogu biti:


- sve vrste stakla, svjetleći natpisi i reklame,
- slike, natpisi i ukrasi izrađeni na osiguranim staklima,
- mermerne ploče i ploče od vještačkog kamena na stolovima, pultovima, regalima i sl.,
- porcelanski umivaonici, klozetske šolje,
- kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici od kamena, betona i metala,
- stakla na vratima i prozorima i izložena stakla - uz uslov da se na jednom objektu osiguraju sva ova stakla,
- neonske i ostale svjetleće cijevi sa pripadajućim uređajima i bez njih.


Ovim osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari zbog ostvarenja bilo koje opasnosti (rizka) kojima su izložene osigurane stvari, osim za štetu prouzrokovanu:

- prilkom premještanja ili namještanja osiguranih stvari u prostorijama koje nisu označene u polisi osiguranja;
- ogrebotinom, izjedanjem i sličnim ošteđenjima na površini osiguranih stvari;
- klizanjem i slijeganjem tla;
- kod nadgrobnih spomenika – prilikom otvaranja i zatvaranja grobnice.

Osiguranje stvari domaćinstva

slike/namjestaj.jpgVaše stvari u domaćinstvu izložene su brojnim rizicima, kao što su:

- požar,
- udar groma,
- eksplozija,
- oluja,
- grad,
- poplava i bujica,
- izlivanje vode,
- lom stakla,
- provalna, obična i razbojnička krađa,
-pad letjelice,
- manifestacija i demonstracija,
- razbojništvo.

Najbrži način da sanirate posljedice u slučaju da se ostvari neki od navedenih rizika jeste da osigurate stvari u Vašem domaćinstvu. Osigurati se mogu stvari u stalno nastanjenom stanu (stan koji nije više od 60 dana bez prekida nenastanjen u toku 12 mjeseci) na području Republike Srpske i Federacije BiH i to:

- predmeti koji služe za opremu i uređenje stana,
- stvari za ličnu upotrebu i potrošnju,
- gotov novac, vrijednosni papiri, drago kamenje, plemeniti metali, pravi biseri i predmeti od plemenitih metala i pravih bisera, umjetnički predmeti, zbirke poštanskih markica, starog novca, znački i sl.,
- lovačko i trofejno – staro oružje,
- lična dokumenta i dokumenta u vezi sa osiguranim stvarima.

Ako se posebno i dodatno ugovori predmet osiguranja mogu biti i:

- boje na zidu i građevinskoj stolariji i razne obloge na podu, zidu i tavanici stana, kao što su tapete, lamperija, pločice, parket, tapisoni, i sl.;
- stakla na vratima i prozorima stana.

Osiguranje robe u transportu

slike/kamion.jpgRoba koje se transportuje izložena je brojnim rizicima i to bez obzira na vrstu prevoznog sredstva. Kako ne bi bili prinuđeni da sami snosite troškove u slučaju da se ostvari neki od rizika osigurajte robu koju prevozite. Na taj način dio ili ukupan iznos troškova saniranja nastalih šteta snosi Vaš osiguravač.
Transporti rizici kojima je roba izložena obično se razvrstavaju na osnovne, dopunske i specijalne.Osnovni rizici:

- saobraćajna nezgoda prevoznog sredstva (sudar, udar, potonuće, iskliznuće, pad u provaliju ili vodu, kao i štete kod slijetanja, polijetanja ili pada vazduhoplova);
- elementarna nepogoda (oluja, udar groma , grad, sniježna lavina, odron zemljišta, prolom oblaka, poplava, rušenje mostova i tunela);
- požar i eksplozija (kao djelovanje vanjskog uzroka, a ne kao svojstva osigurane stvari);
- krađa, djelimična krađa i neisporuka cijelih koleta, kao i krađa prevoznog sredstva sa pošiljkom…

Dopunski rizici:
- lom i mehaničko ošteđenje osiguranih stvari;
- rasipanje ili curenje vode usljed ošteđenja spoljne transportne ambalaže,
- pokisnuće u zatvorenim prevoznim sredstvima;
- dodir sa drugim robama na istom prevoznom sredstvu…


Specijalni rizici:
- naduvavanje – bombaža limenki,
- rđa, oksidacija,
- manjak,
- kvar lakokvarljivih proizvoda (svježe meso, voće, povrće…),
- rizik uginuća,
- smrzavanje,
- zagrijavanje i znojenje…


Odabir rizika koji želite osigurati zavisi od Vas.

Za više detalja o navedenim vrstama osiguranja ali i mogućnostima nekih drugih vrsta osiguranja, kao što su:
- osiguranje objekata u izgradnji i montaži,
- osiguranje usled prekida rada (šomažno osiguranje), gubitak dohotka, nadoknada ličnih zarada i sl.,
- osiguranje odgovornosti iz djelatnosti,
- osiguranje usjeva i plodova,
- osiguranje životinja…


kontaktirajte naše stručne službe.
 


  Copyright © Nešković osiguranje a.d. Bijeljina - 2007
Sva prava zadržana
Hosted & Created by itMedia