www.neskovicosiguranje.com
   
  Osiguranje motornih vozila
  Osiguranje nezgode
  Osiguranje imovine
 
 

Arhiva   

   ŠTETE
    IZVJEŠTAJI
    PROPISI
    PRITUŽBE
 

Osiguranje nezgode
Osiguranjem od nezgode pokriveni su svi iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaji koji, djelujući uglavnom spolja, imaju za posljedicu njegovu smrt, invaliditet ili narušenje zdravlja.
Ovo osiguranje obezbjeđuje isplatu ugovorene sume u slučaju smrti osiguranika ili dijela ugovorene sume u slučaju trajnog umanjenja radne sposobnosti osiguranika.
Svako fizičko i pravno lice može ugovoriti osiguranje nezgode prema svojim željama i potrebama.
Uslove osiguranja i visinu osiguranih suma sporazumno utvrđuju ugovarač osiguranja i osiguravač.
NEŠKOVIĆ OSIGURANJE u svojoj ponudi posebno izdvaja sljedeće oblike zaštite od nezgode:

Obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu

slike/avion.jpgPravna i fizička lica koja se bave prevozom putnika u javnom saobraćaju imaju zakonsku obavezu da osiguraju putnike od posljedica nesrećnog slučaja. Dakle, ovaj vid osiguranja ugovara prevoznik, koji je obavezan i platiti premiju osiguranja.
Ukoliko se ostvari nesrećan slučaj korisnik osiguranja – osiguranik (putnik) ima pravo na:

- osiguranu sumu za slučaj smrti, ako je uslijed nezgode nastupila smrt osiguranika ili
- procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, ako je uslijed nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet.
 
Dopunski Uslovi za osiguranje putnika u JP od posledica nesrećnog slucaja

 


Osiguranje autonezgode

Osiguranje autonezgode predstavlja dobrovoljno osiguranje vozača i putnika u motornom vozilu. Veoma je popularan vid zaštite osiguranika i često se ugovara u paketu sa osiguranjem od autoodgovornosti.
Vozače i putnike osiguravamo uz vrlo povoljnu premiju za slučaj:
- smrti uslijed nezgode i
- invaliditeta uslijed nezgode.

Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenih radnika

Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenih radnika je zakonska obaveza poslodavaca koja može uključivati sljedeće rizike:

- prirodna smrt,
- smrt uslijed nezgode,
- trajni invaliditet i
- troškovi liječenja.

Od pomenutih rizika zaposleni su zaštićeni tokom 24 časa, odnosno i za vrijeme obavljanja redovnog zanimanja, na putu od kuće do posla i pri povratku kući, kao i u svakodnevnim aktivnostima.
U zavisnosti od toga koji su rizici ugovoreni osiguranik može ostvariti pravo na:
- osiguranu sumu za slučaj prirodne smrti,
- osiguranu sumu za slučaj smrti uslijed nezgode,
- procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, ako je uslijed nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet i
- naknadu troškova lečenja koje osiguranik sam plati i koji ne padaju na teret zdravstvenog osiguranja, a nastali su kao posljedica nezgode.

Kolektivno osiguranje zaposlenih radnika

Kolektivno osiguranje zaposlenih radnika pruža zaštitu od sljedećih rizika: smrti usljed nezgode, trajnog invaliditeta i troškove liječenja s tim da su ovi rizici pokriveni za vrijeme dok radnik obavlja svoje redovno zanimanje.


Osiguranje učenika i studenata

slike/studenti.jpg
Osiguranje učenika i studenata pokriva nesrećne slučajeve koji se dogode za vrijeme nastave i izvan školskih aktivnosti, odnosno obezbjeđena je maksimalna zaštita tokom 24 časa dnevno.
Ugovarač ove vrste osiguranja su škole, fakulteti i ostale prosvetne ustanove.

 

Osiguranje gostiju hotela, motela, kampova, banjskih liječilišta i slično

Pravna i fizička lica koja se bave turističkim uslugama, kao što su, na primjer, hoteli, moteli, kampovi, banjska liječilišta i slično, mogu ugovoriti osiguranje gostiju od posljedica nesrećnog slučaja.
Ugovor o osiguranju se zaključuje prema knjizi gostiju ili drugoj evidenciji koja je propisana i počinje da važi, za svakog pojedinačnog gosta, od momenta kada je isti uveden u propisanu evidenciju a traje do momenta kada je prema hotelskom ili nekom drugom redu to svojstvo izgubio.


Osiguranje članova sportskih organizacija


slike/sport.jpgUgovarač ove vrste osiguranja može biti svaka sportska organizacija koja ima svojstvo pravnog lica, kao i fizička lica koja imaju interes da zaključe ovo osiguranje.
Pravo na naknadu štete ostvaruju osigurani članovi sportskih organizacija i to u slučaju kada je nezgoda nastala pri sportskoj djelatnosti, za vrijeme dolaska na trening i takmičenje i pri povratku kući, kao i pri obavljanju dužnosti po nalogu uprave društva. 
 


  Copyright © Nešković osiguranje a.d. Bijeljina - 2007
Sva prava zadržana
Hosted & Created by itMedia